Regulamin wizyt recepturowych

Regulamin wizyt recepturowych

(„powtórzenie leków”)

  1. Recepta wypisywana jest na lek przyjmowany stale w chorobach przewlekłych, który został ustalony na poprzednich wizytach.
  2. Na wizyty recepturowe nie można zapisywać się, żeby otrzymać recepty na leki uspokajające, nasenne, przeciwbólowe, antybiotyki – stosowane ze wskazań nagłych lub czasowych.
  3. Nie przyjmujemy „zamówień” na skierowania, wnioski, zaświadczenia i inne.
  4. Zamawianie wizyty recepturowej („powtórzenie leków”) odbywa się w rejestracji przychodni po uprzednim dostarczeniu pisemnego zamówienia na receptę (druki dostępne w rejestracji).
  5. Na zamówieniu pisemnym powinny znaleźć się imię i nazwisko pacjenta, PESEL, wykaz leków wraz z dawkami i ilością zamawianych opakowań.
  6. Zamówienia na recepty przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. 7.45 – 17.45.
  7. Receptę można odebrać na 3-ci dzień roboczy (pojutrze) po złożeniu zlecenia na wystawienie recept.
  8. Po odbiór recepty pacjenci zgłaszają się do rejestracji, wraz z dowodem osobistym.
  9. Recepty mogą odbierać jedynie osoby wcześniej do tego upoważnione w dokumentacji medycznej pacjenta (druki upoważnienia dostępne w rejestracji).