Gabinet zabiegowy:

 

Gabinet zabiegowy jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00. W gabinecie zabiegowym realizowane są skierowania od lekarzy z naszej Przychodni. Pozostałe zlecenia można realizować w godzinach urzędowania pogotowia.

W gabinecie zabiegowym pielęgniarki wykonują następujące zabiegi:

– Ekg (na zlecenie lekarza POZ)

– Iniekcje (domięśniowe, podskórne, śródskórne, dożylne)

– Pomiary antropometryczne (wzrost, waga)

– Pomiar cukru

– Pomiar ciśnienia

– Ogólne badanie moczu (na zlecenie lekarza POZ)

– Szczepienia dla dorosłych (przeciw WZW, grypie, tężcowi)

– Zabiegi inne (tętno, temperatura ciała, podanie leku doustnego)