Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Codziennie od 18.00 do 8.00 oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy pacjenci w razie nagłych zachorowań mogą korzystać z usług poniższych ambulatoriów:

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki lekarskiej są bezpłatne i udzielane bez skierowania.

Dyżurujący w przychodni lekarz udziela porad:

– w warunkach ambulatoryjnych,

– telefonicznie,

– w przypadkach medycznie uzasadnionych – w domu pacjenta.

Pacjent może skorzystać z tej formy opieki zdrowotnej w przypadku:

– nagłego zachorowania;

– nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;

– gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Skorzystanie ze świadczeń POZ w nocy i w święta uzasadniają między innymi:

– zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością);

– infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką (wyższą niż 39°C), szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku;

– bóle brzucha, nieustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych;

– bóle głowy, nieustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych;

– biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku;

– zatrzymanie wiatrów, stolca lub moczu;

– nagłe bóle krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn itp.;

– zaburzenia psychiczne (z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej – wtedy należy wezwać pogotowie ratunkowe).

Pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego w POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta.

W ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej nie można uzyskać:

– wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem;

– recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym;

– rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia;