Program profilaktyki chorób układu krążenia

 

Program adresowany jest do osób które:

 1. mają 35, 40, 45, 50 lub 55 lat ;
 2. złożyły deklarację wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
 3. u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w okresie ostatnich pięciu lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach profilaktyki chorób układu krążenia, obciążonych następującymi czynnikami ryzyka:

 

 1. nadciśnienie tętnicze krwi (wartości ciśnienia tętniczego powyżej 140/90 mmHg),
 2. podwyższone stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDL-cholesterolu, triglicerydów i niskie stężenie HDL-cholesterolu,
 3. palenie tytoniu,
 4. niska aktywność ruchowa,
 5. nadwaga i otyłość,
 6. upośledzona tolerancja glukozy,
 7. wzrost stężenia fibrynogenu,
 8. wzrost stężenia kwasu moczowego,
 9. nadmierny stres,
 10. nieracjonalne odżywianie,
 11. płeć męska,
 12. obciążenia genetyczne.