PRZYPOMINAMY

Wszystkim zainteresowanym przypominamy i zapraszamy do skorzystania z: „Programu profilaktycznych szczepień dzieci
przeciwko pneumokokom” dla dzieci urodzonych w latach 2014 – 2015 i zameldowanych na terenie Miasta i Gminy Wasilków.

Koszt zakupu szczepionki ponoszony przez rodziców wynosi 100 zł, pozostałą kwotę pokrywa Gmina Wasilków.
Dzieci z rodzin wielodzietnych, posiadających Kartę Dużej Rodziny będą zaszczepione bezpłatnie.

Program jest realizowany do 30 listopada 2017 roku.

Leave Comment