Regulamin przychodni:

Przedstawiamy Państwu zasady obowiązujące w naszej Przychodni:

 • Umawianie na wizytę u lekarza odbywa się w Rejestracji osobiście w godzinach 7:45 – 17:30 lub telefonicznie pod nr telefonu: 85-71-85-222 oraz 85-71-86-555 w godzinach 8:30 – 17:30.
 • Rejestracja do lekarza na wizytę między godziną 8:00 a 10:00 odbywa się wyłącznie w dniu bieżącym (bez wcześniejszego umawiania się).
 • Rejestracja z wyprzedzeniem (nawet do 2 tygodni) obejmuje jedynie godziny wizyt między 10:00 a 17:30.
 • W pierwszej kolejności proponowany jest najbliższy wolny termin. Umawiamy pacjentów na wizyty co 10 minut.
 • Wizyty domowe zgłaszamy osobiście, telefonicznie bądź za pośrednictwem osób trzecich do godziny 12:00. Wizyty domowe realizowane są codziennie wg grafiku pracy lekarzy. O wskazaniach do wizyty domowej decyduje lekarz. W stanach nagłych należy wezwać służby ratunkowe pod tel. 999, 112.
 • Pacjent jest zobowiązany do okazania dokumentu potwierdzającego aktualność ubezpieczenia zdrowotnego w przypadku składania deklaracji do Przychodni oraz usunięcia z listy ubezpieczonych przez NFZ.
 • Podczas jednej wizyty, nie mogą być załatwiane sprawy innych członków rodziny. Wymaga to wcześniejszego zgłoszenia w Rejestracji. Lekarz nie może przyjąć pacjenta bez wcześniejszej rejestracji w systemie informatycznym.
 • Pacjenci nie umówieni, a wymagający porady lekarskiej w danym dniu, będą przyjęci przez lekarza wskazanego w Rejestracji. W pierwszej kolejności są przyjmowani pacjenci umówieni na konkretne godziny.
 • Po godz. 17:30 nie będą przyjmowani nie umówieni pacjenci. W godz. 18:00 – 8:00 funkcję Podstawowej Opieki Zdrowotnej przejmuje Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Przychodni.
 • Kontynuacja leczenia, przedłużanie recept oraz zleceń na wyroby medyczne, od 1 stycznia 2015 r., może odbyć się bez wizyty pacjenta u lekarza. W tym celu należy przynieść do Rejestracji kartkę z listą potrzebnych leków i ilością opakowań, imieniem, nazwiskiem i adresem pacjenta, któremu ma zostać wystawiona recepta.
 • Recepty można odbierać osobiście lub za pośrednictwem innym osób, lecz muszą one posiadać upoważnienie do obioru recepty. Upoważnienie do pobrania tutaj.
 • Recepty można wystawić nawet na 12 miesięcy.