Świadczenia udzielane pacjentom z krajów Unii Europejskiej:

Podstawą do udzielenia rzeczowych świadczeń zdrowotnych dla osób ubezpieczonych w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA są następujące dokumenty:

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub Certyfikat Tymczasowo Zastępujący EKUZ ;

Poświadczenie wydane przez Oddział Wojewódzki NFZ do formularzy E106, E109, E120, E121, E123 lub S1, DA1;

– Dokument S2 , S3 , DA1 lub formularze E112 , E123.

Zgodnie z przepisami unijnymi, na podstawie EKUZ osobie przebywającej tymczasowo w innym państwie członkowskim UE/EFTA przysługują te wszystkie rzeczowe świadczenia zdrowotne, które:

– są niezbędne z medycznego punktu widzenia,

– zostały udzielone w celu uniknięcia sytuacji, w której pacjent byłby zmuszony do powrotu na terytorium Polski, aby uzyskać potrzebne leczenie.

Wobec tego osoba przebywająca czasowo w innym państwie członkowskim UE/EFTA ma prawo do korzystania z opieki medycznej w tym państwie w takim zakresie, jaki umożliwi jej kontynuowanie zaplanowanego pobytu w tym państwie w bezpiecznych warunkach z medycznego punktu widzenia.

O zasadności udzielenia świadczenia, po uwzględnieniu wskazanych powyżej kryteriów, w każdym przypadku decyduje lekarz. Natomiast w celach weryfikacyjnych, EKUZ trzeba okazać bezpośrednio w placówce służby zdrowia (lekarzowi lub administracji szpitala). W niektórych państwach wraz z kartą EKUZ wymagane jest okazanie dowodu tożsamości (preferowany paszport).

Z opieki medycznej na podstawie karty EKUZ można korzystać wyłącznie u świadczeniobiorców, którzy funkcjonują w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej w państwie pobytu. W celu skorzystania z rzeczowych świadczeń zdrowotnych konieczne jest okazanie karty.

Osoby dysponujące poświadczeniem uprawnione są do pełnego zakresu świadczeń, na równi z osobą ubezpieczoną w NFZ. Ich uprawnienia obejmują również leczenie planowe i profilaktykę. Pacjenci mogą więc wypełnić deklarację wyboru i znaleźć się na listach POZ.