Szczepienia przeciwko grypie

Zapraszamy do zapisów na profilaktyczne szczepienia przeciwko grypie dla osób powyżej 60 roku życia.

Zapisy zarówno w Przychodnia Lekarska Wa-Med oraz w Filii na ul. Kościelnej pod nr telefonu: 857185222, 857186555 oraz 857338828.

Szczepienia rozpoczną się w dniu 6 września 2023.

Osoby nie kwalifikujące się do programu informujemy, iż w tym roku szczepionki przeciwko grypie Influvac Tetra są refundowane 50% we wszystkich grupach wiekowych – warto skorzystać i zabezpieczyć się przed zachorowaniem i uniknąć poważnych powikłań.

E-Rejestracja

Ponownie uruchamiamy możliwość rejestracji on-line do naszych lekarzy 🥳

Możliwe usługi:

– teleporada 📞– ikona telefonu

– wizyta osobista 👩‍⚕️ – ikona lekarza

– zamówienie e-recepty – poprzez aplikację Visimed oraz IKP

Zachęcamy do korzystania z aplikacji Visimed oraz strony internetowej LekarzeBezKolejki.pl

Prosimy o zgłaszanie wszelkich problemów technicznych w celu usprawnienia funkcjonowania e-rejestracji.

https://visimed.osoz.pl/

https://lekarzebezkolejki.pl/wa-med

https://lekarzebezkolejki.pl/wa-med2

Szczepienia przeciwko COVID-19

Harmonogram rejestracji szczepień przeciwko COVID-19:

Na konkretny termin szczepienia mogą zarejestrować się:

– od 15 stycznia 2021 r. osoby, które skończyły 80 lat

– od 22 stycznia 2021 r. osoby, które skończyły 70 lat

Szczepienia dla tych osób rozpoczną się 25 stycznia 2021 r.

Jak się będzie można zarejestrować?

Jeżeli jest już Twój etap rejestracji, masz 3 możliwości zapisu na szczepienie:

1. Zadzwoń na całodobową i bezpłatną infolinię – 989

Możesz to zrobić sam lub może Cię zapisać ktoś bliski z rodziny. Do zapisu wystarczy numer PESEL oraz numer telefonu komórkowego. Na podany numer otrzymasz SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie. W ten sposób możesz zarejestrować swoich dziadków lub rodziców. Wystarczy, że rozpocznie się etap szczepień i będziesz miał numer PESEL bliskiej osoby. Podczas rejestracji wybierzesz dokładny termin oraz miejsce szczepienia. Następnie otrzymasz SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie.

2. Skontaktuj się z wybranym punktem szczepień – czyli z Naszą Przychodnią lub innym dogodnym miejscem.

Jeżeli chcesz zaszczepić się w konkretnym punkcie szczepień – skontaktuj się z nim. Mapa i dane kontaktowe punktów szczepień dostępne są na https://www.gov.pl/web/szczepimysie/punkty-szczepien.

Kontakt do nas:

857 185 222

857 186 555

509 116 328

857 338 828

W wybranym przez Ciebie punkcie szczepień nie znalazłeś dogodnego terminu? Zadzwoń na infolinię NFZ pod numer 989. Konsultanci pomogą Ci znaleźć inny punkt szczepień niedaleko Ciebie z terminem, który Ci pasuje.

3. Zarejestruj się elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl

System zaproponuje Ci pięć dostępnych terminów w punktach szczepień, które znajdują się blisko Twojego adresu. Jeśli żaden z proponowanych terminów nie będzie Ci pasował albo będziesz chciał zaszczepić się w innym punkcie, w innym mieście – będzie taka możliwość. Wystarczy, że skorzystasz z dostępnej wyszukiwarki i wskażesz dogodną dla Ciebie datę i lokalizację. Zaraz po dokonaniu rezerwacji, otrzymasz powiadomienie SMS, a następnie ponownie przypomnimy Ci o szczepieniu dzień przed planowanym terminem.

Jeśli chcesz skorzystać z tego sposobu rejestracji, musisz posiadać Profil Zaufany. Jeżeli go nie masz, skontaktuj się z infolinią NFZ 989, bezpośrednio z wybranym punktem szczepień lub skorzystaj ze wsparcia swojej przychodni.

Standardy organizacyjne teleporady w ramach POZ: informacje dla pacjentów

Standardy organizacyjne teleporady
w ramach POZ: informacje dla pacjentów

Dokument ten zawiera informacje o warunkach udzielania teleporad i e-rozwiązaniach stosowanych
w Przychodnia Lekarska WA-MED sp.j. (Świadczeniodawca), zgodnie z § 3 p. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U.2020.1395).

Dokument jest przeznaczony dla pacjentów Świadczeniodawcy. Jego treść jest udostępniana:

 • w miejscu udzielania świadczeń przez Świadczeniodawcę (Wasilków, ul. Kryńska 32 oraz Wasilków, ul. Kościelna 58C),
 • na stronie internetowej Świadczeniodawcy (https://www.wa-med.com.pl/; https://www.facebook.com/Przychodnia-Lekarska-Wa-Med-1613888975532357/),
 • telefonicznie (na żądanie pacjenta).

Spis treści

1. Informacje o warunkach udzielania teleporad 2

1.1 Systemy wykorzystywane do udzielania teleporad 2

1.2 Ustalenie terminu teleporady 2

1.3 Nawiązanie kontaktu z pacjentem 2

1.4 Sposób udzielenia teleporady 2

1.5 Sposób postępowania w razie braku kontaktu z pacjentem 3

1.6 Bezpośredni kontakt z pacjentem 3

2. Instrukcje dla pacjentów 3

2.1 E-recepty 3

2.2 E-skierowania 4

2.3 E-zlecenia na wyroby medycznej 4

2.4 Zlecenia badań dodatkowych 4

1. Informacje o warunkach udzielania teleporad

1.1 Systemy wykorzystywane do udzielania teleporad

Świadczeniodawca do udzielania teleporad wykorzystuje następujące systemy teleinformatyczne lub systemy łączności:

 • Facebook,
 • Messenger,
 • Aplikacja VisiMed,
 • Portal LekarzeBezKolejki.pl,
 • E-mail,
 • połączenia telefoniczne.

1.2 Ustalenie terminu teleporady

W celu ustalenia terminu teleporady prosimy pacjentów o:

 • kontakt telefoniczny ze Świadczeniodawcą pod numerem telefonu 85-71-85-222, 85-71-85-666, 509-11-63-28 od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 18:00,
 • wiadomość na e-mail Świadczeniodawcy kontakt@wa-med.com.pl ze wskazaniem danych kontaktowych, które Świadczeniodawca będzie wykorzystywał dla potwierdzenia terminu teleporady,
 • Wiadomość poprzez Facebook bądź Messenger ze wskazaniem danych kontaktowych, które Świadczeniodawca będzie wykorzystywał dla potwierdzenia terminu teleporady,
 • Rezerwacja internetowa dokonana poprzez aplikację VisiMed lub portal LekarzeBezKolejki.pl.

1.3 Nawiązanie kontaktu z pacjentem

Sposób nawiązania kontaktu między Świadczeniodawcą a pacjentem w celu udzielenia teleporady jest uzależniony od wybranej przez pacjenta metody kontaktu ze Świadczeniodawcą (opisanych w części 1.1 Systemy wykorzystywane do udzielania teleporad). Sam kontakt jest nawiązywany
w ustalonym wcześniej terminie i o wcześniej ustalonej godzinie. Świadczeniodawca podejmuje co najmniej 3 próby kontaktu z pacjentem (w odstępach nie krótszych niż 5 minut).

1.4 Sposób udzielenia teleporady

Przed udzieleniem teleporady osoba udzielająca teleporady dokonuje weryfikacji tożsamości pacjenta, w szczególności na podstawie danych przekazanych przez samego pacjenta.

Połączenia telefoniczne

Po potwierdzeniu terminu i godziny teleporady pacjent otrzymuje informację o numerze telefonu, którego będzie używać osoba udzielająca teleporady. Nie może to być zastrzeżony numer telefonu, ponieważ pacjent musi mieć pewność, że kontaktuje się z nim placówka medyczna w sprawie teleporady.

1.5 Sposób postępowania w razie braku kontaktu z pacjentem

Świadczeniodawca – w terminie i o godzinie ustalonych wcześniej – podejmuje co najmniej 3 próby kontaktu z pacjentem (w odstępach nie krótszych niż 5 minut).

Jeżeli opisane próby kontaktu z pacjentem nie przynoszą rezultatu, odnotowuje się informację na ten temat w dokumentacji medycznej pacjenta. W celu umówienia nowego terminu teleporady pacjent kontaktuje się ze Świadczeniodawcą w sposób opisany w części 1.2 Ustalenie terminu teleporady.

1.6 Bezpośredni kontakt z pacjentem

Jeżeli z uwagi na stan zdrowia pacjenta nie jest możliwe udzielenie teleporady, pacjent ma możliwość skorzystania ze świadczenia opieki zdrowotnej, udzielonego w bezpośrednim kontakcie
z pracownikiem Świadczeniodawcy.

Okoliczności uzasadniające taki sposób postępowania Świadczeniodawca ustala w porozumieniu
z pacjentem lub przedstawicielem ustawowym pacjenta.

2. Instrukcje dla pacjentów

2.1 E-recepty

U Świadczeniodawcy istnieje możliwość otrzymania e-recepty.

W trakcie wizyty lekarskiej lub teleporady pacjent może otrzymać e-receptę:

 • e-mailem (na adres e-mail pacjenta wskazany w Internetowym Koncie Pacjenta) – jako dokument zawierający kod kreskowy, który pacjent okazuje w aptece,
 • SMS-em (na numer telefonu pacjenta wskazany w Internetowym Koncie Pacjenta) – jako informacja o wystawieniu recepty i 4-cyfrowy kod dostępu, który pacjent podaje w aptece wraz ze swoim numerem PESEL,
 • w postaci wydruku (na żądanie pacjenta lub gdy pacjent nie podał e-maila ani numeru telefonu w Internetowym Koncie Pacjenta).

W wyjątkowych sytuacjach pacjent może także otrzymać dane do realizacji e-recepty w innej formie.


Więcej informacji nt. e-recept znajduje się na stronie internetowej https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta/erecepta

2.2 E-skierowania

U Świadczeniodawcy istnieje możliwość otrzymania e-skierowania.

Podczas konsultacji lekarskiej lub teleporady pacjent może otrzymać e-skierowanie na leczenie specjalistyczne lub do szpitala:

 • e-mailem (na adres e-mail pacjenta wskazany w Internetowym Koncie Pacjenta) – jako dokument zawierający kod kreskowy, który pacjent okazuje podczas rejestracji na wizytę. Pacjent może także podać 4-cyfrowy kod dostępu (znajdujący się na skierowaniu) i swój numer PESEL,
 • SMS-em (na numer telefonu pacjenta wskazany w Internetowym Koncie Pacjenta) – jako informacja o wystawieniu e-skierowania i 4-cyfrowy kod dostępu, który pacjent podaje podczas rejestracji na wizytę wraz ze swoim numerem PESEL,
 • w postaci wydruku (na żądanie pacjenta, gdy pacjent nie podał e-maila ani numeru telefonu w Internetowym Koncie Pacjenta lub gdy pacjent nie posiada Internetowego Konta Pacjenta), który pacjent okazuje podczas rejestracji na wizytę.

Więcej informacji nt. e-skierowań znajduje się na stronie internetowej https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta/eskierowanie

2.3 E-zlecenia na wyroby medycznej

U Świadczeniodawcy istnieje możliwość otrzymania e-zlecenia na wyroby medyczne.

Podczas konsultacji lub teleporady pacjent może otrzymać e-zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne (protezy, obuwie ortopedyczne, pieluchomajtki, sprzęt stomijny itp.):

 • na druku zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, z którym pacjent udaje się do sklepu medycznego lub apteki (bez konieczności potwierdzenia zlecenia w Narodowym Funduszu Zdrowia),
 • w postaci numeru zlecenia, który pacjent podaje w sklepie medycznym lub aptece wraz ze swoim numerem PESEL (bez konieczności potwierdzenia zlecenia w Narodowym Funduszu Zdrowia).

Więcej informacji nt. e-zleceń znajduje się na stronie internetowej https://pacjent.gov.pl/aktualnosci/zlecenia-na-wyroby-medyczne

2.4 Zlecenia badań dodatkowych

U Świadczeniodawcy istnieje możliwość zlecenia badań dodatkowych, w szczególności laboratoryjnych lub obrazowych.

Badania dodatkowe, zlecone w trakcie udzielonego świadczenia, można wykonać u Świadczeniodawcy lub w podmiotach, z którymi Świadczeniodawca współpracuje w celu zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych (szczegółowy zakres współpracy z innymi podmiotami leczniczymi jest uregulowany w umowach będących podstawą współpracy z tymi podmiotami).

Szczegółowa informacja o miejscu realizacji konkretnych badań zleconych znajduje się w tabeli poniżej.

Lp. Nazwa badania Miejsce realizacji Godziny pracy Nr telefonu
1. Badania laboratoryjne Ul. Słonimska 15/1
Pon – pt 07:30 – 11:30 573 976 908
2. Badania laboratoryjne Ul. Antoniukowska 11 Pon – pt 07:00 – 14:30
Sob 8:00 – 12:00
663 687 583
3. Badania laboratoryjne Ul. Legionowa 3/4 Pon – pt 07:00 – 12:00
Sob 07:30 – 11:00
663 682 827
4. Badania laboratoryjne Ul. Storczykowa 5/104 Pon-pt 07:30 – 11:30 661 910 233
5. Badania laboratoryjne Ul. Warszawska 81/3 Pon – pt 07:30 – 11:30 661 992 067
6. Badania laboratoryjne Ul. Witosa 15 b
Pon – pt 07:30 – 11:30
663 660 906
7. Badania laboratoryjne ul. Kaczorowskiego 7 lok. 42U Pon – pt 7.30- 11.00 572 240 309
8. Badania laboratoryjne ul. Choroszczańska 24 Pon – pt 7:30 – 17:00
Sob 8:00 – 11:00
572 240 309
9. Badania laboratoryjne ul. Sienkiewicza 79 Pon – pt 7.30- 11.00 Sob. 9:00 – 10:30 85 66 48 510
10. Badania USG ul. Sienkiewicza 79 Pon – pt 7.30 – 18.30 85 66 48 517
11. Badania USG ul. Bema 2, lokal nr 29 oraz 43 Pon – pt 8:00 – 20:00 Sobota 8:00 – 16:00 795 795 014 792 793 460
12. Badania RTG ul. Sienkiewicza 79 Pon – Pt 7.30 – 18.30 85 66 48 517
13. Badania RTG Bema 2 Pon – czw 8:00 – 18:00 Piątek 8:00 – 16:00 85 742 60 32

Bezpłatne szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie

Mieszkańcy, którzy ukończyli 60 rok życia już mogą zapisać się na bezpłatne szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie.

W celu skorzystania z programu należy zadzwonić do Przychodni i zapisać się na listę. Jak tylko szczepionki będą dostępne, będziemy kontaktować się z zainteresowanymi osobami.

Przypominamy nr kontaktowe: Kryńska 32: 85 7185 222, 85 7186 555, 509 11 63 28 Kościelna 58 C: 850733 88 28, 796 676 000

Zachęcamy naszych seniorów do skorzystania!

Szyfrowanie maili

W związku z kontynuacją pracy przychodni w formie telewizyt – dbając o bezpieczeństwo danych naszych Pacjentów – zwracamy się do Państwa z prośbą o szyfrowanie maili, które są do nas wysyłane.

Rekomendowana przez nas metoda opiera się na:
1. Zaszyfrowaniu (zabezpieczeniu hasłem) pliku – jpg lub utworzonego w edytorze tekstu, zawierającego np. dane osobowe.
2. Wysłaniu pocztą elektroniczną pliku zabezpieczonego hasłem na adres: kontakt@wa-med.com.pl
3. Wysłaniu hasła do pliku SMS-em (z informacją umożliwiającą powiązanie SMS-a z e-mailem).

W załączeniu krótka instrukcja jak można to zrobić korzystając z programu WinRAR lub 7-zip.

Program WinRAR do pobrania tu: https://www.winrar.pl/winrar/pobierz

Program 7-zip do pobrania tu:
https://7-zip.org.pl/

Załatw sprawę korespondencyjnie w NFZ

W trosce o bezpieczeństwo naszych interesantów i pracowników – aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wywoływanej przez koronawirusa choroby COVID-19 – zachęcamy do ograniczenia osobistego kontaktu z placówkami podlaskiego oddziału NFZ do minimum.

Od 16 marca 2020 r. do odwołania następujące usługi zostają przeniesione do obsługi elektronicznej, telefonicznej i korespondencyjnej:

– Karty EKUZ
– Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe
– Ubezpieczenie w NFZ
– Składanie skarg i wniosków
– Zleceń na wyroby medyczne
– Ubezpieczenia dobrowolnego

Jeżeli będą Państwo potrzebowali uzyskać dodatkowe informacje, załatwić inną sprawę w NFZ, prosimy o kontakt z Telefoniczną Informacją Pacjenta pod numerem 800 190 590.