Otwarcie Filii Przychodni na ul. Kościelnej 58C

Uwaga,

Ogłaszamy iż od 4 listopada ruszyła praca w Filii naszej Przychodni na ul. Kościelnej 58 C (obok pizzerii).

Lekarz przyjmuje pacjentów w godzinach 8:00 – 12:00.

Gabinet zabiegowy działa w godzinach 8:00 – 18:00.

Chętnych zapraszamy do zarejestrowania się osobiście, od godziny 7:45, bądź pod nr telefonu 85-733-88-28.

Zapraszamy

 

Budynek


Wnętrze
Grafik 11 – 15 listopada 2019

Plebiscyt Hipokrates Województwa Podlaskiego 2019

Jak w poprzednich latach trwa plebiscyt Hipokrates Województwa Podlaskiego 2019. Nasza przychodnia otrzymała nominację do tego plebiscytu.

Wszystkich chętnych prosimy o oddawanie głosu na naszą poradnię. Głosowanie trwa do 25 czerwca 2019 r.

Żeby zagłosować, wyślij SMS
BIPG.153
na numer 72355
Koszt 2,46 zł z VAT

Z góry dziękujemy za wszystkie głosy.

Więcej informacji na stronie www: 
https://poranny.pl/hipokrates-wojewodztwa-podlaskiego-2019-wybieramy-pracownikow-roku-w-sluzbie-zdrowia-glosowanie-trwa-oddaj-glos-na-swojego/ar/c14-14078717

https://poranny.pl/p/…/przychodnia-lekarska-wa-med%2C5986…/…

Program Profilaktyki Chorób Naczyń Mózgowych

Nasza Przychodnia razem z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym bierze udział w Programie Profilaktyki Chorób Naczyń Mózgowych.

Zapraszamy osoby w wieku 40 – 65 lat do uczestnictwa w badaniach. Należy zgłosić się do Rejestracji w celu wypełnienia ankiety i rejestracji do lekarza.

Program będzie realizowany do marca 2020 roku.

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać w przychodni, w ulotce bądź na stronie internetowej: http://www.naczyniamozgowe.pl/index.php

Dodatkowe informacje zawarte są w ulotce:

Regulamin wizyt recepturowych

Regulamin wizyt recepturowych

(„powtórzenie leków”)

  1. Recepta wypisywana jest na lek przyjmowany stale w chorobach przewlekłych, który został ustalony na poprzednich wizytach.
  2. Na wizyty recepturowe nie można zapisywać się, żeby otrzymać recepty na leki uspokajające, nasenne, przeciwbólowe, antybiotyki – stosowane ze wskazań nagłych lub czasowych.
  3. Nie przyjmujemy „zamówień” na skierowania, wnioski, zaświadczenia i inne.
  4. Zamawianie wizyty recepturowej („powtórzenie leków”) odbywa się w rejestracji przychodni po uprzednim dostarczeniu pisemnego zamówienia na receptę (druki dostępne w rejestracji).
  5. Na zamówieniu pisemnym powinny znaleźć się imię i nazwisko pacjenta, PESEL, wykaz leków wraz z dawkami i ilością zamawianych opakowań.
  6. Zamówienia na recepty przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. 7.45 – 17.45.
  7. Receptę można odebrać na 3-ci dzień roboczy (pojutrze) po złożeniu zlecenia na wystawienie recept.
  8. Po odbiór recepty pacjenci zgłaszają się do rejestracji, wraz z dowodem osobistym.
  9. Recepty mogą odbierać jedynie osoby wcześniej do tego upoważnione w dokumentacji medycznej pacjenta (druki upoważnienia dostępne w rejestracji).

Obowiązek RODO

Od 25 maja 2018 r. nasza placówka będzie stosować RODO (unijne ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Naszym obowiązkiem jest poinformowanie pacjentów o przetwarzaniu ich danych osobowych w sposób przejrzysty, zwięzły i zrozumiały.Dlatego też prosimy o zapoznanie się z załączonymi informacjami.
Można się z nimi zapoznać także na naszej stronie www.wa-med.com.ploraz w naszych placówkach na ul. Kryńskiej 32 i w filii na ul. Kościelnej 58C.

Więcej informacji można uzyskać pisząc na adres: kontakt@dpo24.pl

CO TO JEST RODO?
RODO jest unijnym prawem regulującym zasady ochrony danych osobowych, które stosujemy od 25 maja 2018 r. Od tego dnia nasza placówka przestrzega zasad określonych w RODO.
Pełna nazwa RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?
Administratorem Państwa danych osobowych jest WA-MED A. JASIŃSKA-WOJTULEWICZ I K. ŁAZARSKA SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Wasilkowie, ul. Kryńska 32, 16-010 Wasilków. Nasze dane kontaktowe: wamed.zoz@gmail.com, tel. 85-71-85-222 lub 85-71-86-555.
Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?
Państwa dane osobowe uzyskane podczas rejestracji będziemy wykorzystywać w celu wykonywania działalności leczniczej, w tym udzielania świadczeń zdrowotnych, prowadzenia dokumentacji medycznej oraz wykonania ciążących na nas obowiązkach prawnych. Obowiązki te określają przepisy prawa regulujące działalność podmiotów leczniczych, w szczególności ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (zgodnie z art. 6 ust. lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO).
Podanie wszystkich danych zawartych w deklaracji NFZ jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do udzielania świadczeń zdrowotnych. Odmowa ich podania uniemożliwi udzielenie tych świadczeń przez naszą placówkę.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?
Dane będziemy wykorzystywać przez okres udzielania świadczeń zdrowotnych oraz przez okres, w którym przepisy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta nakazują nam przechowywać dokumentację medyczną. W zależności od rodzaju dokumentacji będzie to czas nawet do 30 lat.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?
Mogą Państwo złożyć do naszej placówki wniosek o:
• dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych),
• sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe,
• usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych.
Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?
Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym:
• innym podmiotom leczniczym w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych;
• dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających udzielanie przez naszą placówkę świadczeń zdrowotnych (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu medycznego);
• innym podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu (np. laboratoriom medycznym)

JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?
Nasza placówka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@dpo24.pl.